Jak zostać tapicerem

Zawód tapicera należy do grupy zawodów o charakterze rzemieślniczym. Ma długą historię i do dnia dzisiejszego cieszy się dużym powodzeniem. Wynika to z tego, że wykonywana przez niego praca cieszy się obecnie rosnącym zapotrzebowaniem. Podstawowym warunkiem do tego, by wykonywać zawód tapicera, jest ukończenie szkoły zawodowej w tym konkretnym kierunku. Standardowy czas nauki zawodu trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zawodu tapicera można się w zasadniczej szkole zawodowej lub jako pracownik młodociany w zakładzie rzemieślniczym. Tapicer w trakcie edukacji i specjalizacji może zdecydować się na pracę w różnych warunkach. Tapicer rzemieślnik będzie pracował w stosunkowo niewielkim warsztacie, w pojeździe samochodowym lub bezpośrednio w domu klienta, bardzo rzadko na wolnym powietrzu